ENG

NED

ORCAT - Onderzoek, consultatie, advies en training.

ORCAT is een zelfstandige onderneming, gericht op drie hoofdthema’s:

  • Radicalisering en extremisme in relatie tot geestelijke gezondheid;
  • Autismespectrumstoornissen bij volwassenen;
  • Advies bij stalking gerelateerde casuïstiek.
Contact opnemen

Activiteiten

Onderzoek en Dienstverlening

Activiteiten omvatten wetenschappelijk onderzoek, consultatie, advies en training. Klik hier voor een overzicht van publicaties.

Wetenschappelijk onderzoek

Het actuele onderzoek verkent de relatie tussen geestelijke gezondheid en radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme, met de nadruk op interdisciplinaire samenwerking op dit thema. Andere projecten richten zich op fenomenologische aspecten van autismespectrumstoornissen bij volwassenen, en stalking van zorgprofessionals door cliënten.

Consultatie en advies

ORCAT biedt psychiatrische expertise in de vorm van behandeladvies, diagnostiek of een second opinion.* Bram Sizoo is als consulent aangesloten bij het Centrum voor Consultatie en Expertise. ORCAT geeft advies over stalking en bedreiging aan organisaties en bedrijven.

Training

ORCAT verzorgt maatwerk lezingen en cursussen over verschillende aspecten van radicalisering en extremisme waar psychische problematiek een rol speelt. Verder wordt expert onderwijs geboden voor specialistische opleidingen in het veiligheidsdomein en de gezondheidszorg.

* Psychiatrisch onderzoek en second opinions uitsluitend na verwijzing door een behandelaar, het NIFP of de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Over ORCAT

Biografie

  • Bram Sizoo

    Psychiater · bram@orcat.nl

    Bram Sizoo (1961) werkte van 1982 tot 1989 als marineofficier bij de onderzeedienst van de Koninklijke Marine. In 1992 behaalde hij zijn doctoraalexamen Nederlands recht. Na het behalen van zijn artsexamen in 1996, volgde hij de opleiding tot tropenarts. In 1999 werd hij medisch directeur van Mulanje Mission Hospital in Malawi. Van 2003 tot 2008 was hij in opleiding tot psychiater in Zwolle. In maart 2010 promoveerde hij aan de St. Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift “Developmental Disorders and Substance Use Disorder, a phenotypical, endophenotypical and genetic exploration”. In 2008 richtte hij als psychiater het TOPGGZ gecertificeerde Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen op bij Dimence en heeft daar tot 1 januari 2022 gewerkt. Vanaf 2015 is hij voor twee dagen per week verbonden aan de Landelijke Eenheid van de Politie en richt zich daar op dreigingsmanagement. Bram begeleidt promovendi en neemt actief deel aan verschillende onderzoeksprojecten.

Relaties

Politie
NCTV
DJI
FGGA
Met Police
CCE
RAN
AmsterdamUAS
UvA
UWV
AccreDidact